เทคโนโลยีทางด้านทันตกรรม


Phuket Dental Signature

Digitalized Panoramic and Celplometric X-rays

การปลูกรากฟันเทียมเป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติ ซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของฟันในทันที และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ ส่วนประเภทของการปลูกรากเทียมที่เหมาะสมของ แต่ละท่านอาจจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของแต่ละบุคคล กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นในการตรวจวินิจฉัยของทันตแพทย์จึงมีความจำเป็นในการทำx-ray หรือ ผลจากกาารทำ CT Scan จึงจะ สามารถบอกถึงการรรักษาที่เหมาะสมได้

Phuket Dental Signature

มาตรฐานการปลอดเชื้อ

ทางคลินิกทันตกรรมได้มีการใช้เครื่อง Autoclave ที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก CE ในด้านของการทำให้ปลอดเชื้อ สามารถกำจัด แบคทรีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสปอร์

ในกระบวนการฟอกสีฟันของคลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ ได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยตรวจมาตรฐานระดับสากล ด้วยมาตรฐาน CE certificate จึงมั่นใจได้ว่า เครื่องมือ และอุปกรณ์ของเรามีความสะอาด และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

Phuket Dental Signature

เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้รับบริการ

ด้วยความทันสมัยของคลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ ที่มี่การออกแบบห้องตรวจและเก้าอี้สำหรับการทำฟันที่เหมาะสมและทันสมัย รวมถึงความสะดวกสบายและมุมมอง 360 องศาเมื่อมองออกไปนอกอาคาร เป็นการออกแบบสไตล์ยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของคนไข้ และรวมถึงความสะอาดซึ่งได้มาตรฐานตามระดับสากล

Phuket Dental Signature

ทันตกรรมการ จัดฟัน

ในส่วนของเทคโนโลยีทางทันตกรรม ด้านการ จัดฟัน เราได้มุ่งเน้นถึงความทันสมัยของเทคโนโลยการ จัดฟันสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเภทของการจัดฟัน ซึ่งเรามีการนำเทคโนโนยีใหม่ๆเข้ามารักษาเป็นแห่งแรกๆของประเทศไทย รวมทั้งเน้นถึงความสะดวกสบายของผู้รับบริการในทุกกรณี และมีการให้คำปรึกษารวมทั้ง ราคาการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทของการจัดฟัน

Phuket Dental Signature

เทคโนโลยีทันตกรรมรากฟันเทียม

จุดประสงค์หลักในการทำรากฟันเทียมของคลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ คือความปลอดภัยในการรักษาของคนไข้ ซึ่งเราได้เน้นถึง เทคโนโลยีและความทันสมัย ของวิวัฒนาการในการทำรากฟันเทียมซึ่งนรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการทำรากฟันเทียม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมาก และทางคลินิกทันตกรรมมีการตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือและความถูกต้องในกระบวนการทุกขั้นตอน การทำรากฟันเทียมทุกๆครั้ง

คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ ได้เป็นผู้นำในการทำรากฟันเทียมซึ่งได้รับรางวัลจาก Europe และ USA ซึ่งเราได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานจากบริษัท Straumann SLA , SLA Active and Roxolid ซึ่งมีผลลัพธ์ประสบความสำเร็จสูงสุด

Phuket Dental Signature

ทันตกรรมการ ขูดหินปูน

ด้วยเทคโนโลยีการ ขูดหินปูน ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวและไม่มีความเจ็บอย่างที่คิด เพราะทาง คลีนิคทันตกรรมเราได้ใช้เทคโนโลยี EMS Piezon ซึ่งทำให้คนไข้มีความสะดวกสบายในการรักษามากขึ้น

ด้วยเทคโนโลยี MiniPiezon เป็นมาตรฐานคุณภาพจากสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่มีปลายแหลมคม และมีความถี่สูงพร้อมด้วยเทคโนโลยีในการฉีดน้ำ ที่ช่วยในการรักษาได้อย่างนิ่มนวลและ ปลอดภัย รวมถึงการออกแบบอย่างดีเพื่อเน้นสุขภาพฟันที่ดี สะดวกในการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ซึ่งตรงกับหลักทางด้านทันตกรรมของเราอย่างยิ่ง