รากฟันเทียม ALL-ON-4, ALL-ON-6 ภูเก็ต


รากฟันเทียม ALL-ON-4, ALL-ON-6 ภูเก็ต

ทันตกรรมรากฟันเทียมALL-ON-4 คืออะไร ?

ทันตกรรมรากฟันเทียม ALL-ON-4 คือการฝังรากฟันเทียมเป็นจำนวนอย่างน้อย 4 ตัวเพื่อรองรับแผงฟันปลอมแบบติดแน่นหรือสะพานฟันโดยใช้สกรูยึดแผงฟันปลอมหรือสะพานฟันไว้กับรากฟันเทียม

ประโยชน์ของทันตกรรมรากฟันเทียมALL-ON-4

ทันตกรรมรากฟันเทียม ALL-ON-4 เหมาะสำหรับคนไข้ที่เสียกระดูกรองรับฟันไปมาก อีกทั้งยังง่ายต่อขั้นตอนของการยึดติดแผงฟันปลอม พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอีกด้วย

ทันตกรรมรากฟันเทียมALL-ON-4 , ALL-ON-6
 

1) All-on-4
ทันตกรรมรากฟันเทียม ALL-ON-4 เป็นการฝังรากฟันเทียม 2 ตัวเอียงไปทางด้านข้าง และอีก2ตัวบริเวณด้านหน้า
 

2) All-on-6
ทันตกรรมรากฟันเทียม ALL-ON-6 เป็นการฝังรากฟันเทียม 2 ตัวเอียงไปทางด้านข้าง และอีก4ตัวบริเวณด้านหน้า