รากฟันเทียม ภูเก็ต


รากฟันเทียม ภูเก็ต

ทันตกรรมรากฟันเทียมคืออะไร?

ทันตกรรมรากฟันเทียมเป็นการผ่าตัดฝังรากฟันโลหะลงในกระดูกขากรรไกรเพื่อรองรับตัวฟันหรือฟันปลอม เป็นการทดแทนในช่องว่างที่สูญเสียฟันไป
 

ประโยชน์ของรากฟันเทียม

รากฟันเทียมใช้ในการแทนที่ฟันที่ขาดหายไปและยังคงช่วยรักษาโครงสร้างกระดูกและรูปใบหน้า รากฟันเทียมที่ติดแน่นจะเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว และทำให้มีรูปหน้าและรอยยิ้มที่ธรรมชาติ
 

ประเภทของการรักษารากฟันเทียม

1) การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป
เป็นรากฟันเทียมที่ให้ผลเป็นที่ยอมรับมากที่สุด โดยรอเวลาหลังผ่าตัดฝังรากเทียมประมาณ 6 เดือนหรือมากกว่าเพื่อให้เกิดการยึดติดของกระดูกกับผิวรากฟันอย่างสมบูรณ์ รากฟันมี เสถียรภาพสูง

2) การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที
เป็นการปลูกรากฟันเทียมทันทีภายหลังการถอนฟันออกในครั้งเดียวกัน มีการบาดเจ็บน้อยลงและลดระยะเวลาในการรักษา

3) การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน
เป็นการปลูกรากฟันเทียมพร้อมทำการยึดติดครอบฟัน สะพานฟันหรือฟันปลอมในครั้งเดียวกัน
 

ประเภทของการบูรณะฟันบนรากเทียม

รากฟันเทียมอาจถูกใช้เพื่อแทนฟันซี่เดียว หลายช่องว่างหรือกรณีสูญเสียฟันทั้งหมด :

รากฟันเทียม ภูเก็ต

1) การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว
เป็นการปลูกรากฟันเทียมแบบ 1 จุด 1ซี่ ในบางครั้งสามารถทำได้ในแบบปลูกทันที หรือแบบปลูกทันทีพร้อมครอบฟัน

รากฟันเทียม ภูเก็ต

2) การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน
เป็นการปลูกรากฟันเทียมในช่องว่างที่สูญเสียฟันมากกว่า 1 ซี่ โดยปลูกรากฟันเทียม 2 ซี่หรือมากกว่าและบูรณะบนรากฟันเทียมด้วยสะพานฟัน

รากฟันเทียม ภูเก็ต

3) การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันทั้งขากรรไกร
There are several options in replacing full mouth missing gaps with dental implants.
   - Dentures Implants
   - Dental Bridge Implants
   - All-on-4 Immediate Function Implants

รากฟันเทียม ภูเก็ต

รากฟันเทียมอาจถูกใช้เพื่อแทนฟันซี่เดียว หลายช่องว่างหรือกรณีสูญเสียฟันทั้งหมด :

1) การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม
รากฟันเทียมขนาดเล็กเพื่อรองรับฟันปลอมใช้งานได้ระยะกลาง ในขณะที่รากฟันเทียมแบบทั่วไปที่รองรับฟันปลอมใช้งานได้ระยะยาว 
   - รากฟันเทียมขนาดเล็กเพื่อรองรับฟันปลอม
   - รากฟันเทียมขนาดเล็กแบบตัวยึดติดเพื่อรองรับฟันปลอม
   - รากฟันเทียมแบบทั่วไปเพื่อรองรับฟันปลอม

 

รากฟันเทียม ภูเก็ต

2) Dental Implants with Fixed Bridges
รากฟันเทียมเพีอรองรับสะพานฟัน คล้ายกับการมีรากฟันใหม่รองรับสะพานฟัน

รากฟันเทียม ภูเก็ต

3) การปลูกรากเทียมใส่ฟันทันทีแบบทั้งขากรรไกร 
All-on-4 and All-on-6 เป็นการปลูกรากเทียมเพื่อการใช้งานทันที ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 อาทิตย์ หลังจากปลูกรากเทียมจะมีการยึดติด สะพานฟันชนิด acrylic hybrid บนรากเทียมทันที ใช้สำหรับกรณีที่มีการสูญเสียกระดูกบริเวณฟันหลัง