คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์

  • phuketdentalsignature
  • Phuket Dental Signature The Largest Dental Center
  • Phuket Dental Signature Cosmetic Dental Center
  • Phuket Dental Signature Dental Implant Center Straumann
Phuket Dentist

ตัวอย่างภาพการรักษา

case crowns

ครอบฟัน

การรักษา : รักษารากฟัน และครอบฟัน

Phuket Full Jaw All-on-4 Immediate Implants

เกี่ยวกับเรา

Dental Professional

ทีมทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทาง

คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ มีทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่ให้การรักษาทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ด้วยการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

อ่านต่อ
International Patient Services

International Patient Services

คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ ให้บริการผู้ป่วยนานาชาติ พร้อมคำปรึกษาด้านที่พัก การท่องเที่ยวและบริการรถ รับ-ส่ง

อ่านต่อ
Sterilization Standards

มาตรฐานการฆ่าเชื้อทางทันตกรรม

อาคารของคลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ ได้ออกแบบโดยการแยกสัดส่วนของห้องฆ่าเชื้อเครื่องมือ เพี่อป้องกันการปนเปื้อนและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามมาตรฐาน ISO และ JCI

อ่านต่อ
Modern Technologies

เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ทันสมัย

คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ให้บริการด้วยเครื่อง เอ็กซเรย์ดิจิตอลพาโนรามา เอ็กซเรย์ในช่องปาก เก้าอี้ทันตกรรม และเครื่องอบฆ่าเชื้อที่ทันสมัยจากยุโรป

อ่านต่อ
Dental Appointment Booking

ลงทะเบียน ทำนัดหมาย

If making a appointment within 48 hours of your visit, please kindly call us to ensure an immediate and confirmed appointment booking during our operating times. If emailing us for an appointment, our staff will provide a reply email on you on your appointment date and time before it is logged appointment in our system.

ตัวอย่างการรักษาทันตกรรม จากทันตแพทย์ของเรา

PHuket Dental PhuketDentalReview
PHuket Dental PhuketDentalReview
PHuket Dental PhuketDentalReview
PHuket Dental PhuketDentalReview

VIDEO ตัวอย่างการรักษาทันตกรรม จากทันตแพทย์ของเรา

Isla Haddah From Australia

"I was very skeptical at the beginning to get my teeth done in a foreign country... but I found the service, knowledge to be beyond my expectations. I'm pleasantly extremely happy..."

Malissa De Souza From Brazilian

"I'm really happy with the work. It was pain free and it took only 3 days. I was very happy with everything! They have Great Doctors and I was impressed with how good my smile looks now.."

Nicolos Ryson From Australian

"I couldn't be happier on the treatments that Phuket Dental Signature has done for me... Now I walk around smiling! "

Marietta Prodingor From Australia

"Everything was very professional They give good advice. The treatment was just spot on. I'm very happy with everything! "